BASF Agricultural Solutions Türkiye
BASF Tarım Çözümleri

Seltima®

Fungisit

Daha Güçlü Etki, Daha Fazla Randıman!

CS formülasyonda, litrede 100 gram Pyraclostrobin aktif maddesini içeren fungisit

Özellikleri

  • Çeltik yanıklığı ile mücadelede etkin koruma sağlar.
  • Çeltikte randımanı artırır.
  • Koruyucu ve tedavi̇ edici.
  • Bitkilerin yaşlanmasını yavaşlatır,bitkiler daha uzun süre yeşil kalır.
  • Bitkinin topraktaki azottan daha fazla ve etkin yararlanmasını sağlar.

Genel bilgiler

Ad Seltima®
Formülasyon CS (Kapsül Süspansiyon)
Aktif Madde 100 g/L Pyraclostrobin
Etiket Seltima® Etiket
Güvenlik Bilgi Formu Seltima® MSDS
Broşür Seltima® Broşür

Mahsuller ve zararlı organizmalar hakkında bilgiler

Zararlı organizma adı Önerilen kullanım dozu Uygulama zamanı Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
Çeltik yanıklığı 100 ml/da Çeltik yanıklığı hastalığına karşı ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya hava koşulları hastalık gelişmesine uygun seyrediyorsa uygulama yapılmalıdır. Uygulamadan 30 gün sonra hastalık koşulları devam ediyorsa ikinci bir uygulama yapılabilir. 35
Yukarı