BASF Tarım Çözümleri Türkiye
BASF Tarım Çözümleri

Su: Yaşam için vazgeçilmez kaynağımız

Tek bir çiftçi ne fark yaratabilir?

Su, hiç şüphesiz, hayatımızda yer alan en önemli kaynaklardan biridir. Dünyaki mevcut su kaynaklarının %70’i tarım alanları için kullanılmaktadır.

Bu nedenle, kullanılan su, artan bir baskı altındadır. Zira, sadece su kıtlığı değil, su kaynaklarının yeterli olduğu ancak su kalitesinin de önemli olmasıdır.

Biz BASF olarak, su kirliliğini azaltmak için büyük bir adım atıyoruz.

Tarlanızda ve tarlanız dışındaki su kaynaklarında, bizim bitki koruma ürünlerimizden kaynaklı oluşabilecek su kirliliğini önlemek amacıyla sizlere uygulanabilir çözümler ve tavsiyeler sunuyoruz.

Bitki koruma ürünlerinden kaynaklı en sık görülen su kirliliği, pestisitlerin hazırlandığı noktalarda oluşur.

Aktif maddelerin yaklaşık % 50’sinin, yeraltı ve yüzey sularına karışması bu noktalarda meydana gelir.

Bu durum, gereken önlemler alındığı takdirde tamamen engellenebilir.

Erozyon nedeniyle faydalı toprak yüzeyinin sürüklenmesi, drenaj kanallarından ilaçlı suyun girişi ve ilaçlama esnasında meydana gelen sürüklenme, su kaynaklarının kirlenmesin diğer nedenleridir.

Küçük önlemler büyük farklar yaratır:

  • İlaçlama aletinin tarlada temizlenmesi, % 60-90 oranında, su kaynaklarına pestisit bulaşmasını önler.
  • İlaçlama aleti, tarlada ve su kaynaklarına (dere, kuyu,kanal) en az 10 metre mesafede iken temizlenmelidir.
  • Eğer tarla sınırlarında su kaynağı var ise, su kaynağına en az 5 metre mesafede ilaçsız alan bırakılmalıdır.
  • Drene edilmiş alanlarda, yağıştan 48 saat sonrasına kadar ilaçlama yapılmamalıdır.

Yukarı