Biyolojik Çeşitlilik

Biyolojik çeşitlilik kaybını durdurmak, çiftçiler ve toprak sahipleri için en önemli görevlerden biridir. Çünkü, çiftçiler ekosistemin korunmasının uzun dönemde hem kendilerine hem de başkalarına fayda sağlayacağının farkındadır.

Dünyanın en büyük kimya şirketlerinden birisi olarak BASF, biyolojik çeşitlilik konusuna her seviyede katkıda bulunmaktadır:

  • Üretim alanlarımızda geniş ölçekte uygulamalarla süreçlerimizi sürekli olarak optimize ediyoruz. Bu şekilde, enerji verimliliği, kaynakları koruma ve iklim koruma, hava ve su emisyonunu azaltma ve atık oluşumunu engelleme konularına katkıda bulunuyoruz.
  • Yenilikçi ürün ve hizmetlerle, müşterilerimizin stratejisini ve kendi araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizi güçlendiriyoruz.
  • Çevre bilinci ve eğitim programlarını destekliyoruz.
  • Yerel seviyede biyolojik çeşitliliği korumayı teşvik etmek amacıyla projeler uyguluyoruz.

Bu şekilde, BASF biyolojik çeşitliliği koruma ve iyileştirmeye katkıda bulunmakta ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geliştirmektedir. Aşağıda, sizlere bu alandaki araştırma ve projelerimiz hakkında kapsamlı bilgi sunmakta ve Yayınlar bölümümüzden “Biyolojik Çeşitlilik ve Tarım” konusunda broşürümüzü (İngilizce döküman) ve bunun yanı sıra Avrupa Toprak Sahipleri Örgütü (ELO) ve Avrupa Bitki Koruma Derneği’nin (ECPA) iki detaylı yazısını önemle önermekteyiz.

Biliyor muydunuz?

Ekilebilir Arazi Kuş Endeksi Avrupa Birliğinde biyolojik çeşitlilik ve çevreyi gözlemede bir gösterge olarak kullanılmaktadır. Veri, tarımsal ortama bağımlı olan ketenkuşu, tarla kirazkuşu ve sarı kirazkuşu gibi 37 kuş cinsi üzerinden toplanmaktadır. Avrupa ülkelerinin çoğu, özellikle yerel önemi olan cinsler için bu endeksin ulusal versiyonuna da sahiptir.

Yukarı