BASF Tarım Çözümleri Türkiye
BASF Tarım Çözümleri

Yasal Uyarı

Yasal Uyarı

  • Site BASF tarafından işletilmekte olup tüm hakları saklıdır ve BASF’ye aittir.
  • Kullandırılan site ve bu sitede kullandırılan yazılım, kullanıcıya, “olduğu gibi” ve her ne şekilde olursa olsun hiçbir garanti veya taahhüt beyanında ya da ilgili yasanın izin verdiği en geniş ölçüde olmak üzere hiçbir sorumluluk üstlenilmeksizin sağlanmaktadır. Kast hali hariç, BASF, sitenin kullanılmasından kaynaklanan ya da kullanılmasıyla bağlantılı hiçbir zarardan sorumlu olmayacaktır. Her durumda BASF, bu sitenin kullanılmasından kaynaklanan veya kullanılmasıyla bağlantılı hiçbir dolaylı, rastlantısal, sonuçsal veya özel zararlardan sorumlu olmayacaktır bunlarla ilgili olarak kendisine yöneltilebilecek her türlü hukuki sorumluluk iddiasını reddeder.
  • Site üzerinden yayımlanan tüm ürün bilgileri veya diğer bilgiler, BASF’nin doğruluğundan emin olduğu bilgilerden oluşmaktadır. Ancak tüm bu bilgiler, yasaların izin verdiği ölçüde, hiçbir şekilde BASF için bir garanti veya taahhüt beyanını ya da hukuki sorumluluk doğurmayacak ve kullanıcının kendi araştırma ve testlerini yapma ödevini ortadan kaldırmayacaktır.
  • Aksi yazılı ve özel olarak öngörülmedikçe, site ve sitenin içeriği, malzemeleri ve bilgileri BASF’in genel satış koşullarını değiştirmeyecektir.
  • BASF, her ne türden olursa olsun hiçbir sorumluluk altına girmeden ve yalnızca kendi kararıyla, bu sitenin tamamını ya da bazı bölümlerini önceden bildirmeksizin dilediği anda değiştirebilecek ve/veya bu yayınını durdurabilecek olup siteyi güncellemek için de hiçbir sorumluluk üstlenmez.
  • Başka sitelere verilen bağlantılar (“Hyperlink”) ilgili sitelerin BASF tarafından onaylandığı anlamına gelmez ve BASF ilgili sitelerin kullanılabilir olup olmamasından sorumlu değildir. Bu sitelere verilen bağlantıları kullanmanın taşıdığı riskler kullanıcının kendisine aittir.
  • Siteyle ya da kullanımıyla ilişkili hak talepleri veya davalarda kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk yasaları geçerli olacak ve bu talep veya davalar aynı yasalara göre yorumlanacaktır.

Yukarı