BASF Tarım Çözümleri Türkiye
BASF Tarım Çözümleri

Sebzeler

Sürdürülebilir beslenme için gıdalar

Sebze yetiştiriciliğinde karşılaşılan zorluklar

Yüksek kaliteli, satışa sunulabilir ürünler elde edebilmek amacıyla, dış mekan sebzeleri için etkin bir mahsul koruması önemlidir. Bitkinin toprağın üzerindeki veya toprağın altındaki bölümlerinin satışa sunulması, fark oluşturmaz.

Yabancı otlardan ve mantar hastalıklarından gelen tehditler de sebze mahsulleri kadar çeşitlilik gösterir.

Herbisitler ve mantar ilaçları için geniş spektrumlu tesir, üstün etkinlik ve yüksek mahsul tolerabilitesi gibi kriterler önceliklidir.

Yabancı otlar, sebze üreticileri için sürekli bir problemdir. Yaz hava koşulları özellikle termofilik darı türlerinin gelişimini teşvik eder. Aynı zamanda darı türlerine de koruma sağlayan toprak herbisitlerinin yeterli olmaması durumunda acil eylem gerekir. Bunun nedeni, darı türlerinin yanı sıra hazırlayıcı tahıl yöntemini müteakip kendiliğinden çıkan mahsulün, büyük rekabet gücüne sahip olmaları ve su ve besin maddeleri için sebze mahsulleriyle rekabet etmeleridir.

Güvenilir bir etki elde etmek için uygulamada bazı parametreler dikkate alınmalıdır. Örneğin, yabancı otların işlem gördüğü gelişim aşaması çok önemlidir. Çift çenekli (dikotiledon) yabancı otlarla erken gelişim evresinde mücadele etmek daha iyi olsa da, tek çenekli (monokotiledon) yabancı otlarla gelişimlerinin daha ileriki safhalarında mücadele edilmesi gerekir. Daha genç yaprakların konumu, daha yaşlı yapraklara göre daha dikeydir. Daha yaşlı yaprakların yatay konumlarından dolayı çimler ve kendiliğinden çıkan mahsuller, etken maddeyi yaşlı yapraklardan daha kolay özümserler. İdeal uygulama süresi, iki yapraklı aşamanın başlangıcından kardeşlenmenin tamamlanmasına kadar olan süredir. Ancak, uygulama zamanında yabancı otların çok büyük olması durumunda, etki gecikmeli olacaktır. Sonradan çıkan zararlı yabancı otlar, yetersiz toprak hareketi nedeniyle örtülmeyecektir.

Hava koşulları da başarılı bir mücadelenin sağlanmasında belirleyici bir rol oynar. Etki sadece sıcaklıktan değil, nemden de etkilenir. Etken maddenin fiilen hedef bölgeye ulaşması için toprağın üzerinde yapraklar yoluyla özümsenmesi gerekir. Ancak, yapraklar üzerindeki mum tabakası, etken maddenin emiliminin azalmasına yol açar. Yüksek nem ve yüksek sıcaklıklar bu bariyerin aşılmasında yardımcı olur. Büyümeyi destekleyici koşullar, ot herbisitlerinin bitki dokusundan daha hızlı ve etkili bir şekilde taşınmasını sağlar. Prensipte, bitkinin daha yüksek biyolojik aktivitesi, daha hızlı bir etki başlangıcını destekler. Karanlık, yağmurlu ve bulutlu havaların ardından, yüzey mumu tabakası daha ince olacağından, uygulama için koşullar uygun olacaktır. Ayrıca, etken maddeler UV-dayanıklı değildir. Bu nedenle, uygulama için akşamları en ideal zamandır. Uygulamadan sonra, etki hızlı bir şekilde belirgin hale gelir. Bunun bir göstergesi, meristemlerde ve aynı zamanda meristematik ve fotosentetik olarak aktif olmayan çok genç yaprak dokusunda tahribatın görünür hale gelmesidir. Kesin bir gösterge olarak ve etkiyi kontrol etmek için en genç yaprak zorlanmadan bükülebilir ve koparılabilir.

Sürdürülebilirliğe katkı

Yerel olarak yetişen mevsim sebzelerini satın alan tüketiciler, sürdürülebilirliğe katkıda bulunurlar.

Uzun taşıma güzergahları olmadığından, enerji balansı iyileştirilmiştir. Yerel olarak üretilen sebzeler ek avantajlar sunarlar. Olgunluk çağında toplandıkları için en yüksek vitamin içeriğine sahiptirler ve lezzet açısından da daha zengindirler. Mevsimsel ve yerel olmaları kesinlikle iyi bir seçimdir.

Yukarı