BASF Tarım Çözümleri Türkiye
BASF Tarım Çözümleri

Kanola

Kanola tohumu, turpgiller ailesinin bir üyesidir. Hayvan yemi, yemeklik yağlar ve biyoyakıtlar gibi çeşitli kullanım amaçları için yetiştirilir.

Yeni ürün portföyü

Avrupa'da, yetiştiricilerin her iklim bölgesi için uyarlanmış yüksek değerli tohum seçeneklerine sahip olmalarını sağlayan bir kanola tohumu ıslah istasyonları ağı bulunmaktadır. Avrupa Islah Merkezi, Belçika'nın Astene kentinde bulunmaktadır. Üreticilerin ihtiyaçlarını karşılamak için Polonya’da Psarskie ve Almanya’da Sörup kentlerinde iki yeni ıslah istasyonu daha kurulmuştur. BASF Clearfield® üretim sistemi özellikli tohum çeşitleri de ayrıca mevcuttur. Kilit ülkelerde kapsamlı bir deneme ağı bulunmaktadır. Gelecekteki yenilikçi özellik olan büyümenin dinamikleri hazırlık aşamasındadır.

Yabancı otlarla mücadele çözümleri

Yabancı otların erken giderilmesi verimi korur. Yabancı otlar, mahsule karşı, toprağın üzerinde ve altında bulunan su ve besin maddeleri için yarışırlar. Bu, bitki sayısında ve kanola mahsulünün verim potansiyelinde bir düşüşe neden olur.

Hastalık kontrolü çözümleri

Kanola performansı, bazıları iyi bilinen ve bazıları Verticillium solgunluğu gibi daha az bilinen bir dizi zararlı patojenden açıkça etkilenir. Tür seçimi ve münavebe gibi kültürel yöntemleri modern kimya ve yüksek kaliteli karar desteği ile birleştirerek detaylara dikkat etmek önemlidir.

Büyüme yönetimi

Kanola, mevsimle birlikte değişen çevresel koşullardan etkilenen bir mahsuldür. Bu nedenle kanolayı büyürken takip etmek oldukça önemlidir. Kanola tohumunda, bitki yatması kalıcı bir sorundur. Hasata kadar çoğu zaman fark edilemeyen bu durum, yetiştiriciler için önemli gelir kaybına sebep olabilir. Mahsulün verim potansiyelinde azalmayla karşılaşmamak için mahsul yetiştirme sırasında doğru kararların alınması hayati öneme sahiptir. Gübre oranlarının ve zamanlamasının yanı sıra, metkonazol bazlı mantar ilaçlarının kullanılması, bir mahsulün gelişimini önemli ölçüde etkiler.

Bitkilerin yatması

Kanola tohumunda bitki yatması, bitki gövdelerinin dikey konumlarında yer değişimi olarak tanımlanan kalıcı bir sorundur. Bitki yatması yalnızca mahsul yetişme süreclerine müdahale etmekle, hasatı daha zor ve zaman alıcı hale getirmekle kalmaz; aynı zamanda mahsulün ışık almasını da engeller ve böylece verimi olumsuz yönde etkiler.

Bitki yatması, üst bitki tabakasını sıkıştırarak genel fotosentezde bir azalmaya neden olur. Bitkinin üst kısmı çok fazla ışık alır; alt kısımdakiler ise düşük seviyelerde ışık alır. Kanola tohumunda bitki yatmasının etkisi çoğu zaman hafife alınmakta ve genellikle hasat edilene kadar fark edilmemektedir.

Yukarı