BASF Tarım Çözümleri Türkiye
BASF Tarım Çözümleri

Baklagiller

Baklagiller nelerdir?

Yaklaşık 18.000 farklı türle, baklagil ailesi olarak da adlandırılan baklagiller, biyolojik olarak en çeşitli bitki familyalarından birine aittir. Bu çeşitlilik, hem bitkileri hem de ağaçları içermesiyle açıkça görülebilir.

Baklagiller yemeklik baklagiller ve yemlik baklagiller olarak ikiye ayrılmaktadır. Yemeklik olarak üretilen baklagillere nohut, mercimek, yer fıstığı, fasulye, bezelye, bakla, acı bakla, soya fasulyesi örnek gösterilebilir. Yemlik için üretilen baklagiller ise üçgül ve yonca türleridir.

Baklagiller neden bu kadar değerlidir?

Bütün baklagiller atmosferik azotu, nodül bakterileri vasıtasıyla, kökleri üzerindeki rizobiyaya (çubuk biçimindeki bakteri) bağlayabilme özelliğine sahiptir. Böylece harici azotlu gübre kullanımına gerek kalmaz. Bu, iklim korumasına da olumlu bir katkı sağlar. Mineral azotlu gübrenin azaltılmasıyla, ekim süreci aynı zamanda gübre imalatından kaynaklanan karbondioksit emisyonlarının azaltılmasına da katkıda bulunabilir.

Aynı zamanda baklagiller besin maddelerini harekete geçirme kapasitesine sahiptir ve ayrıca toprakta humus üretimine katkıda bulunur. Sonuç olarak, baklagiller için münavebenin uzatılması, toprak verimliliğini arttırır. Bu, sürdürülebilir bir tarım sağlayacaktır. Ayrıca, baklagil yetiştiriciliği çok sayıda yabani böcek, kuş ve diğer hayvanlar için yiyecek, sığınak ve yaşam ortamı sunmaktadır.

Baklagil yetiştiriciliğindeki bir artış, meyve türleri spektrumunu genişletmekte ve nispeten kısa mahsul münavebelerini arttırmaktadır. Bu, zararlı organizmaların ortaya çıkmasını azaltabilir. Yaz ve kış bitkileri ile yaprak ve tahıl bitkileri arasındaki değişim yoluyla yabancı ot kontrol etkinliğini artırabilir.

Birbirine uzak oluşturulan mahsul rotasyonları, entegre mahsul korumasına katkıda bulunur ve pestisit ajanlarına karşı direnç geliştirme riskini azaltır. Bu, biyolojik çeşitlilik üzerindeki olumsuz etkilerini azaltan böcek ilacı kullanımında bir azalmaya yol açabilir. Ayrıca, çiçek açan baklagiller, arılar için mükemmel bir temel besin kaynağı sağlar.

Zorluklar

Baklagillerin ekimi son yıllarda sürekli bir düşüş göstermiştir. İlk bakışta işletmeler için – özellikle Adana’da- pamuk, mısır, buğday ve ayçiçeği ekimi genellikle daha karlıdır. Ayrıca, yabancı otlar, hastalıklar ve zararlı böcekler baklagil yetiştiriciliğinde sorunlara neden olabilir.

Hepsinden önemlisi, taneli baklagillerin verimi, hava koşullarına bağlı olarak yüksek oranda dalgalanma gösterebilir. Ayrıca, yem üretiminde yüksek değerli bir protein kaynağı olarak ithal soyaların kullanımı daha avantajlı görülmektedir. Kıyaslanınca, hala düşük fiyatlıdır.

Yukarı