Altacor® 35 WG

Altacor® 35 WG, FMC firmasının ruhsatlı ürünü olup, Türkiye’de distribütörlüğü BASF tarafından yapılmaktadır.

Altacor® 35 WG

Altacor® 35 WG, FMC firmasının ruhsatlı ürünü olup, Türkiye’de distribütörlüğü BASF tarafından yapılmaktadır.


Detaylar

Genel bilgiler

Ad Altacor® 35 WG
Aktif Madde 35 % Chlorantraniliprole
Pamuk yaprakkurdu
Önerilen kullanım dozu Uygulama zamanı Uygulama sayısı Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
(sera) 12g/100 L su (larva) Köşegenler yönünde yürüyerek yapılan kontrollerde 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Survey 10-12 gün aralıklarla tekrarlanmalıdır. Eşiğin üzerinde bir zararlı popülasyonu görülmesi halinde ilaçlamalar yenilenmelidir. - 1
Önerilen kullanım dozu Uygulama zamanı Uygulama sayısı Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
(tarla) 12 g/da (larva) - (sera) 12g/100 L su (larva) Larvalar meyveye giriş yapmadan önce ilaçlamayı başlatmak gerekir. Tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. En iyi etki için yumurtaların bırakıldığı veya yeni açıldığı dönemde ilaçlama yapılması uygundur. İlaçlamadan 10 gün sonra tarlalar kontrol edilir, ilaçlamayı gerektirecek yoğunluk varsa tekrar ilaçlama yapılır. - 1
Domates güvesi
Önerilen kullanım dozu Uygulama zamanı Uygulama sayısı Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
(sera) 10g/100 L su (larva) Üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilir. 100 bitkiden 3'ü yumurta ve larva ile bulaşık ise mücadeleye karar verilir. İlaçlamadan 5-6 gün sonra bitkiler tekrar kontrol edilir. Gerekirse ilaçlama tekrarlanabilir. - 1
Önerilen kullanım dozu Uygulama zamanı Uygulama sayısı Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
(sera) 12g/100 L su (larva) Köşegenler yönünde yürüyerek yapılan kontrollerde 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Survey 10-12 gün aralıklarla tekrarlanmalıdır. Eşiğin üzerinde bir zararlı popülasyonu görülmesi halinde ilaçlamalar yenilenmelidir. - 1
Önerilen kullanım dozu Uygulama zamanı Uygulama sayısı Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
(tarla) 12 g/da (larva) - (sera) 12g/100 L su (larva) Larvalar meyveye giriş yapmadan önce ilaçlamayı başlatmak gerekir. Tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. En iyi etki için yumurtaların bırakıldığı veya yeni açıldığı dönemde ilaçlama yapılması uygundur. İlaçlamadan 10 gün sonra tarlalar kontrol edilir, ilaçlamayı gerektirecek yoğunluk varsa tekrar ilaçlama yapılır. - 1
Pamuk yaprakkurdu
Önerilen kullanım dozu Uygulama zamanı Uygulama sayısı Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
(tarla) 12 g/da (larva) - (sera) 12g/100 L su (larva) Köşegenler yönünde yürüyerek yapılan kontrollerde 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Survey 10-12 gün aralıklarla tekrarlanmalıdır. Eşiğin üzerinde bir zararlı popülasyonu görülmesi halinde ilaçlamalar yenilenmelidir. - 1
Lahana Güvesi
Önerilen kullanım dozu Uygulama zamanı Uygulama sayısı Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
(tarla) 12 g/da (larva) Fidelerin tarlaya dikilmesinden 10 gün sonra başalamak üzere tarla 10 günde bir kontrol edilir. Tarlaya köşegenleri doğrultusunda girilip her 10 adımda bir bitki kontrol edilir. Zarar belirtilerine Mayıs-Eylül aylarında yaygın olarak rastalndığında ilaçlamaya karar verilir. Yeni çıkan yapraklarda zarar belirtileri artıyor ise ilaçlamanın tekrarlanması gerekir. - 1
Lahana Güvesi
Önerilen kullanım dozu Uygulama zamanı Uygulama sayısı Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
(tarla) 12 g/da (larva) Fidelerin tarlaya dikilmesinden 10 gün sonra başalamak üzere tarla 10 günde bir kontrol edilir. Tarlaya köşegenleri doğrultusunda girilip her 10 adımda bir bitki kontrol edilir. Zarar belirtilerine Mayıs-Eylül aylarında yaygın olarak rastalndığında ilaçlamaya karar verilir. Yeni çıkan yapraklarda zarar belirtileri artıyor ise ilaçlamanın tekrarlanması gerekir. - 1
Yeşil kurt
Önerilen kullanım dozu Uygulama zamanı Uygulama sayısı Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
12 g/da (larva) Pamukta Yeşilkurt zararlısı ile mücadelede bu zararlıların herhangi bir dölüne karşı kullanılabilir. En iyi etki için yumurtaların açıldığı dönemde ilaçlama yapılması uygundur. Zararlının dönem içindeki yoğunluğuna bağlı olarak gerekirse 10-14 gün aralarla ilaçlama tekrarlanmalıdır. - 21
Pamuk yaprakkurdu
Önerilen kullanım dozu Uygulama zamanı Uygulama sayısı Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
(sera) 12g/100 L su (larva) Köşegenler yönünde yürüyerek yapılan kontrollerde 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Survey 10-12 gün aralıklarla tekrarlanmalıdır. Eşiğin üzerinde bir zararlı popülasyonu görülmesi halinde ilaçlamalar yenilenmelidir. - 1
Önerilen kullanım dozu Uygulama zamanı Uygulama sayısı Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
(tarla) 12 g/da Larvalar meyveye giriş yapmadan önce ilaçlamayı başlatmak gerekir. Tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. En iyi etki için yumurtaların bırakıldığı veya yeni açıldığı dönemde ilaçlama yapılması uygundur. İlaçlamadan 10 gün sonra tarlalar kontrol edilir, ilaçlamayı gerektirecek yoğunluk varsa tekrar ilaçlama yapılır. - 1

Genel bilgiler

Ad Altacor® 35 WG
Aktif Madde 35 % Chlorantraniliprole
Back
Biber - Pamuk yaprakkurdu
Önerilen kullanım dozu
(sera) 12g/100 L su (larva)
Uygulama zamanı
Köşegenler yönünde yürüyerek yapılan kontrollerde 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Survey 10-12 gün aralıklarla tekrarlanmalıdır. Eşiğin üzerinde bir zararlı popülasyonu görülmesi halinde ilaçlamalar yenilenmelidir.
Uygulama sayısı
-
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
1
Önerilen kullanım dozu
(tarla) 12 g/da (larva) - (sera) 12g/100 L su (larva)
Uygulama zamanı
Larvalar meyveye giriş yapmadan önce ilaçlamayı başlatmak gerekir. Tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. En iyi etki için yumurtaların bırakıldığı veya yeni açıldığı dönemde ilaçlama yapılması uygundur. İlaçlamadan 10 gün sonra tarlalar kontrol edilir, ilaçlamayı gerektirecek yoğunluk varsa tekrar ilaçlama yapılır.
Uygulama sayısı
-
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
1
Back
Domates - Domates güvesi
Önerilen kullanım dozu
(sera) 10g/100 L su (larva)
Uygulama zamanı
Üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilir. 100 bitkiden 3'ü yumurta ve larva ile bulaşık ise mücadeleye karar verilir. İlaçlamadan 5-6 gün sonra bitkiler tekrar kontrol edilir. Gerekirse ilaçlama tekrarlanabilir.
Uygulama sayısı
-
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
1
Önerilen kullanım dozu
(sera) 12g/100 L su (larva)
Uygulama zamanı
Köşegenler yönünde yürüyerek yapılan kontrollerde 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Survey 10-12 gün aralıklarla tekrarlanmalıdır. Eşiğin üzerinde bir zararlı popülasyonu görülmesi halinde ilaçlamalar yenilenmelidir.
Uygulama sayısı
-
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
1
Önerilen kullanım dozu
(tarla) 12 g/da (larva) - (sera) 12g/100 L su (larva)
Uygulama zamanı
Larvalar meyveye giriş yapmadan önce ilaçlamayı başlatmak gerekir. Tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. En iyi etki için yumurtaların bırakıldığı veya yeni açıldığı dönemde ilaçlama yapılması uygundur. İlaçlamadan 10 gün sonra tarlalar kontrol edilir, ilaçlamayı gerektirecek yoğunluk varsa tekrar ilaçlama yapılır.
Uygulama sayısı
-
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
1
Back
Hıyar - Pamuk yaprakkurdu
Önerilen kullanım dozu
(tarla) 12 g/da (larva) - (sera) 12g/100 L su (larva)
Uygulama zamanı
Köşegenler yönünde yürüyerek yapılan kontrollerde 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Survey 10-12 gün aralıklarla tekrarlanmalıdır. Eşiğin üzerinde bir zararlı popülasyonu görülmesi halinde ilaçlamalar yenilenmelidir.
Uygulama sayısı
-
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
1
Back
Karnabahar - Lahana Güvesi
Önerilen kullanım dozu
(tarla) 12 g/da (larva)
Uygulama zamanı
Fidelerin tarlaya dikilmesinden 10 gün sonra başalamak üzere tarla 10 günde bir kontrol edilir. Tarlaya köşegenleri doğrultusunda girilip her 10 adımda bir bitki kontrol edilir. Zarar belirtilerine Mayıs-Eylül aylarında yaygın olarak rastalndığında ilaçlamaya karar verilir. Yeni çıkan yapraklarda zarar belirtileri artıyor ise ilaçlamanın tekrarlanması gerekir.
Uygulama sayısı
-
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
1
Back
Lahana - Lahana Güvesi
Önerilen kullanım dozu
(tarla) 12 g/da (larva)
Uygulama zamanı
Fidelerin tarlaya dikilmesinden 10 gün sonra başalamak üzere tarla 10 günde bir kontrol edilir. Tarlaya köşegenleri doğrultusunda girilip her 10 adımda bir bitki kontrol edilir. Zarar belirtilerine Mayıs-Eylül aylarında yaygın olarak rastalndığında ilaçlamaya karar verilir. Yeni çıkan yapraklarda zarar belirtileri artıyor ise ilaçlamanın tekrarlanması gerekir.
Uygulama sayısı
-
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
1
Back
Pamuk - Yeşil kurt
Önerilen kullanım dozu
12 g/da (larva)
Uygulama zamanı
Pamukta Yeşilkurt zararlısı ile mücadelede bu zararlıların herhangi bir dölüne karşı kullanılabilir. En iyi etki için yumurtaların açıldığı dönemde ilaçlama yapılması uygundur. Zararlının dönem içindeki yoğunluğuna bağlı olarak gerekirse 10-14 gün aralarla ilaçlama tekrarlanmalıdır.
Uygulama sayısı
-
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
21
Back
Patlıcan - Pamuk yaprakkurdu
Önerilen kullanım dozu
(sera) 12g/100 L su (larva)
Uygulama zamanı
Köşegenler yönünde yürüyerek yapılan kontrollerde 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Survey 10-12 gün aralıklarla tekrarlanmalıdır. Eşiğin üzerinde bir zararlı popülasyonu görülmesi halinde ilaçlamalar yenilenmelidir.
Uygulama sayısı
-
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
1
Önerilen kullanım dozu
(tarla) 12 g/da
Uygulama zamanı
Larvalar meyveye giriş yapmadan önce ilaçlamayı başlatmak gerekir. Tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. En iyi etki için yumurtaların bırakıldığı veya yeni açıldığı dönemde ilaçlama yapılması uygundur. İlaçlamadan 10 gün sonra tarlalar kontrol edilir, ilaçlamayı gerektirecek yoğunluk varsa tekrar ilaçlama yapılır.
Uygulama sayısı
-
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
1
Yukarı