Tetris® 75 EC

Çeltikte dar yapraklı yabancı otlara karşı mükemmel çözüm!

Tetris® 75 EC

Çeltikte dar yapraklı yabancı otlara karşı mükemmel çözüm!


Özellikleri

  • Bütün çeltik çeşitlerinde kullanılabilir
  • Sistemik etkiye sahiptir, darıcan türleri tarafından hızla alınır
  • Dayanıklı darıcan türlerini de öldürür

Detaylar

Genel bilgiler

Ad Tetris® 75 EC
Formülasyon EC (Emülsiyon Konsantre)
Aktif Madde 75 g / lt Profoxydim
Çeltiksi darıcan
Önerilen kullanım dozu Uygulama zamanı Uygulama sayısı Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
150 ml / da Çeltiğin en az 4-5 yapraklı dönemi ve darıcanın kardeşlenme başlangıcı ile kardeşlenme ortasında olduğu dönemde gösterir. Uygulamadan iki gün önce tavalardaki su boşaltılarak çeltik kuruya alınır. Uygulamadan 2 gün sonra tavalara tekrar su verilir. Dekara 20-40 litre su ve yelpaza tipi meme kullanılmalıdır. Geç uygulamalarda doz arttırılmalıdır. - 30
Önerilen kullanım dozu Uygulama zamanı Uygulama sayısı Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
150 ml / da Çeltiğin en az 4-5 yapraklı dönemi ve darıcanın kardeşlenme başlangıcı ile kardeşlenme ortasında olduğu dönemde gösterir. Uygulamadan iki gün önce tavalardaki su boşaltılarak çeltik kuruya alınır. Uygulamadan 2 gün sonra tavalara tekrar su verilir. Dekara 20-40 litre su ve yelpaza tipi meme kullanılmalıdır. Geç uygulamalarda doz arttırılmalıdır. - 30

Genel bilgiler

Ad Tetris® 75 EC
Formülasyon EC (Emülsiyon Konsantre)
Aktif Madde 75 g / lt Profoxydim
Back
Çeltik - Çeltiksi darıcan
Önerilen kullanım dozu
150 ml / da
Uygulama zamanı
Çeltiğin en az 4-5 yapraklı dönemi ve darıcanın kardeşlenme başlangıcı ile kardeşlenme ortasında olduğu dönemde gösterir. Uygulamadan iki gün önce tavalardaki su boşaltılarak çeltik kuruya alınır. Uygulamadan 2 gün sonra tavalara tekrar su verilir. Dekara 20-40 litre su ve yelpaza tipi meme kullanılmalıdır. Geç uygulamalarda doz arttırılmalıdır.
Uygulama sayısı
-
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
30
Önerilen kullanım dozu
150 ml / da
Uygulama zamanı
Çeltiğin en az 4-5 yapraklı dönemi ve darıcanın kardeşlenme başlangıcı ile kardeşlenme ortasında olduğu dönemde gösterir. Uygulamadan iki gün önce tavalardaki su boşaltılarak çeltik kuruya alınır. Uygulamadan 2 gün sonra tavalara tekrar su verilir. Dekara 20-40 litre su ve yelpaza tipi meme kullanılmalıdır. Geç uygulamalarda doz arttırılmalıdır.
Uygulama sayısı
-
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
30
Yukarı