Facet®
Herbisit

Facet®

Herbisit

Detaylar

Genel bilgiler

Ad Facet®
Formülasyon SC (Süspansiyon Konsantre)
Aktif Madde 250 g/l Quinclorac
Çeltiksi darıcan
Önerilen kullanım dozu Uygulama zamanı Uygulama sayısı Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
150 ml / da Çıkış sonrası, yabancı otların 3-5 yapraklı döneminde Facet®, çıkış sonrası etkili sistemik bir herbisit olup, yabancı otların kök ve yaprakları tarafından absorbe edilir. Uygulamadan 2 gün önce çeltik tavaları kuruya alınmalı ve 2 gün sonra tavaların çıkış ağızları kapalı tutularak, 4-5 cm su seviyesi sağlayacak şekilde sulanmalıdır. Sulama 4-5 gün süresince sadece sızma nedeniyle meydana gelebilecek kayıpların takviye edilmesi ile sınırlı kalmalıdır. Bu sürenin dolmasını müteakip çıkış ağızları açılarak su sirkülasyonu sağlanmalıdır. Uygulama dekara 20-40 litre su ile yapılmalıdır. Uygulamada yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. - -
Önerilen kullanım dozu Uygulama zamanı Uygulama sayısı Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
150 ml / da Çıkış sonrası, yabancı otların 3-5 yapraklı döneminde Facet®, çıkış sonrası etkili sistemik bir herbisit olup, yabancı otların kök ve yaprakları tarafından absorbe edilir. Uygulamadan 2 gün önce çeltik tavaları kuruya alınmalı ve 2 gün sonra tavaların çıkış ağızları kapalı tutularak, 4-5 cm su seviyesi sağlayacak şekilde sulanmalıdır. Sulama 4-5 gün süresince sadece sızma nedeniyle meydana gelebilecek kayıpların takviye edilmesi ile sınırlı kalmalıdır. Bu sürenin dolmasını müteakip çıkış ağızları açılarak su sirkülasyonu sağlanmalıdır. Uygulama dekara 20-40 litre su ile yapılmalıdır. Uygulamada yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. - -

Genel bilgiler

Ad Facet®
Formülasyon SC (Süspansiyon Konsantre)
Aktif Madde 250 g/l Quinclorac
Back
Çeltik - Çeltiksi darıcan
Önerilen kullanım dozu
150 ml / da Çıkış sonrası, yabancı otların 3-5 yapraklı döneminde
Uygulama zamanı
Facet®, çıkış sonrası etkili sistemik bir herbisit olup, yabancı otların kök ve yaprakları tarafından absorbe edilir. Uygulamadan 2 gün önce çeltik tavaları kuruya alınmalı ve 2 gün sonra tavaların çıkış ağızları kapalı tutularak, 4-5 cm su seviyesi sağlayacak şekilde sulanmalıdır. Sulama 4-5 gün süresince sadece sızma nedeniyle meydana gelebilecek kayıpların takviye edilmesi ile sınırlı kalmalıdır. Bu sürenin dolmasını müteakip çıkış ağızları açılarak su sirkülasyonu sağlanmalıdır. Uygulama dekara 20-40 litre su ile yapılmalıdır. Uygulamada yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.
Uygulama sayısı
-
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
-
Önerilen kullanım dozu
150 ml / da Çıkış sonrası, yabancı otların 3-5 yapraklı döneminde
Uygulama zamanı
Facet®, çıkış sonrası etkili sistemik bir herbisit olup, yabancı otların kök ve yaprakları tarafından absorbe edilir. Uygulamadan 2 gün önce çeltik tavaları kuruya alınmalı ve 2 gün sonra tavaların çıkış ağızları kapalı tutularak, 4-5 cm su seviyesi sağlayacak şekilde sulanmalıdır. Sulama 4-5 gün süresince sadece sızma nedeniyle meydana gelebilecek kayıpların takviye edilmesi ile sınırlı kalmalıdır. Bu sürenin dolmasını müteakip çıkış ağızları açılarak su sirkülasyonu sağlanmalıdır. Uygulama dekara 20-40 litre su ile yapılmalıdır. Uygulamada yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.
Uygulama sayısı
-
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
-
Yukarı