Activus®

Mahsül farklı, çözüm aynı

Activus®

Mahsül farklı, çözüm aynı


Özellikleri

  • Uzun süreli koruma
  • Hastalıklara hızlı etki
  • Hastalıkların yaşam döngüsünde tüm evrelerde etki
  • Mükemmel hastalık kontrolü
  • Esnek kullanım

Detaylar

Genel bilgiler

Ad Activus®
Formülasyon SC (Süspansiyon Konsantre)
Armut karalekesi
Önerilen kullanım dozu Uygulama zamanı Uygulama sayısı Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
60 ml / 100 lt su 1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)2. Uygulama: Beyaz rozet döneminde3. Uygulama: Çiçek taç yapraklarının % 70-80'i dökülünce4. ve diğer uygulamalar: İklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır. - 28
Ayva monilyası
Önerilen kullanım dozu Uygulama zamanı Uygulama sayısı Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
60 ml / 100 L su Uygulama yapılmadan önce bir yıl öncesinden ağaç üzerinde asılı kalan mumya meyveler toplanmalıdır. 1. Uygulama: Çiçeklerin %5' i açtığında, 2. Uygulama: Çiçeklerin %50'si açtığında, 3.Uygulama: Tam çiçeklenme döneminde (çiçeklerin %90-1 OO'ü açtığında) yapılmalıdır. - 28
Külleme (Leveillula Taurica)
Önerilen kullanım dozu Uygulama zamanı Uygulama sayısı Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
60 ml / da (Tarla ve Sera) Uygulamalar tarla ve serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. Hastalık ve iklim koşullarının seyrine göre 10 gün ara ile uygulama tekrarlanır. Bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde ve havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda yapılmalıdır. - 3
Külleme (Sphaerotheca macularis f.sp. fragariae)
Önerilen kullanım dozu Uygulama zamanı Uygulama sayısı Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
60 ml / da 1. Uygulama: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.2. Uygulama: Enfeksiyon koşulları sona erinceye kadar 10 gün ara ile ilaçlamaya devam edilir. İlaçlama programında son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilmelidir. - 3
Alternarya erken yaprak yanıklığı
Önerilen kullanım dozu Uygulama zamanı Uygulama sayısı Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
100 ml / da (Tarla) Gerek fidelik gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla devam edilir. - 3
Önerilen kullanım dozu Uygulama zamanı Uygulama sayısı Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
60 ml / da (Tarla ve Sera) Uygulamalar tarla ve serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. Hastalık ve iklim koşullarının seyrine göre 10 gün ara ile uygulama tekrarlanır. Bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde ve havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda yapılmalıdır. - 3
Elma karalekesi
Önerilen kullanım dozu Uygulama zamanı Uygulama sayısı Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
60 ml / 100 lt su 1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde3-5 gün önce)2. Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görülünce)3. Uygulama: Çiçek taç yapraklarının % 70-80'i dökülünce4. ve diğer uygulamalar: İklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır. - 28
Önerilen kullanım dozu Uygulama zamanı Uygulama sayısı Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
40 ml / 100 lt su 1. Uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde2. Uygulama: Çiçek taç yapraklarının % 60-70'i dökülünce3. ve diğer uygulamalar: Hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece 12-14 gün aralıklarla devam edilir. - 28
Külleme (Erysiphe spp.)
Önerilen kullanım dozu Uygulama zamanı Uygulama sayısı Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
60 ml / da Külleme hastalığı bahçede ilk defa çıkıyorsa, belirtiler görülür görülmez uygulamaya başlanır. Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise meyve (çotanak) bağlama döneminde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları dikkate alınarak uygulamaya 14 gün ara ile devam edilir. Son uygulama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir. - 14
Külleme (Erysiphe heraclei)
Önerilen kullanım dozu Uygulama zamanı Uygulama sayısı Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
60 ml / da Hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları dikkate alınarak, uygulamaya 10 gün ara ile devam edilir. Bitkinin yeşil aksamını kaplayacak şekilde, havanın serin ve rüzĝarsız olduğu zamanlarda uygulama yapılmalıdır. - 7
Önerilen kullanım dozu Uygulama zamanı Uygulama sayısı Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
60 ml / da Hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları dikkate alınarak, uygulamaya 10 gün ara ile devam edilir. Bitkinin yeşil aksamını kaplayacak şekilde, havanın serin ve rüzĝarsız olduğu zamanlarda uygulama yapılmalıdır. - 7
Kabakgillerde külleme (Sphaerotheca fuliginea)
Önerilen kullanım dozu Uygulama zamanı Uygulama sayısı Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
60 ml / da (Tarla ve Sera) İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak 10 gün aralıklarla ilaçlamalar devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 derecenin üstünde ve orantılı nemin de % 50'nin altında olduğu zamanlarda ilaçmaya ara verilmelidir. - 3
Önerilen kullanım dozu Uygulama zamanı Uygulama sayısı Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
60 ml / da (Tarla ve Sera) İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak 10 gün aralıklarla ilaçlamalar devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 derecenin üstünde ve orantılı nemin de % 50'nin altında olduğu zamanlarda ilaçmaya ara verilmelidir. - 3
Kabakgillerde külleme (Sphaerotheca fuliginea)
Önerilen kullanım dozu Uygulama zamanı Uygulama sayısı Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
60 ml / da (Tarla ve Sera) İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak 10 gün aralıklarla ilaçlamalar devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 derecenin üstünde ve orantılı nemin de % 50'nin altında olduğu zamanlarda ilaçmaya ara verilmelidir. - 3
Önerilen kullanım dozu Uygulama zamanı Uygulama sayısı Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
60 ml / da (Tarla ve Sera) İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak 10 gün aralıklarla ilaçlamalar devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 derecenin üstünde ve orantılı nemin de % 50'nin altında olduğu zamanlarda ilaçmaya ara verilmelidir. - 3
Karanfil pası
Önerilen kullanım dozu Uygulama zamanı Uygulama sayısı Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
100 ml / da (Sera) Çelikler üretim alanına şaşırtılmadan önce uygulamaya başlanmalı ve 10 gün ara ile uygulamalar tekrarlanmalıdır. - -
Erken yaprak yanıklığı
Önerilen kullanım dozu Uygulama zamanı Uygulama sayısı Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
100 ml / da Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir. - 3
Kabakgillerde külleme (Sphaerotheca fuliginea)
Önerilen kullanım dozu Uygulama zamanı Uygulama sayısı Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
60 ml / da İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak 10 gün aralıklarla ilaçlamalar devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 derecenin üstünde ve orantılı nemin de % 50'nin altında olduğu zamanlarda ilaçmaya ara verilmelidir. - 3
Önerilen kullanım dozu Uygulama zamanı Uygulama sayısı Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
60 ml / da İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak 10 gün aralıklarla ilaçlamalar devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 derecenin üstünde ve orantılı nemin de % 50'nin altında olduğu zamanlarda ilaçmaya ara verilmelidir. - 3
Beyaz çürüklük
Önerilen kullanım dozu Uygulama zamanı Uygulama sayısı Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
200 ml / da Bulaşık olduğu bilinen alanda, toprak uygulaması dikimdem önce, yeşil aksam uygulaması ise fidelerin şaşırtılmasından sonra yapılmalıdır. Hastalık ve iklim koşullarının seyrine göre 10 gün ara ile uygulama tekrarlanır. - 14
Kahverengi leke hastalığı (Alternaria alternata)
Önerilen kullanım dozu Uygulama zamanı Uygulama sayısı Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
60 ml / 100 lt su 1. Uygulama: Çiçek tomurcukları belirginleşmeye başladığında yapılır. 2. Uygulama: Taç yapraklar dökülünce yapılır. 3. Uygulama: Meyveler yarı büyüklüğe ulaşınca yapılır. - 21
Alternarya erken yaprak yanıklığı
Önerilen kullanım dozu Uygulama zamanı Uygulama sayısı Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
75 ml / da Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir. - 7
Külleme (Leveillula Taurica)
Önerilen kullanım dozu Uygulama zamanı Uygulama sayısı Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
60 ml / da (Tarla ve Sera) Uygulamalar tarla ve serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. Hastalık ve iklim koşullarının seyrine göre 10 gün ara ile uygulama tekrarlanır. Bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde ve havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda yapılmalıdır. - 3
Soğan pası
Önerilen kullanım dozu Uygulama zamanı Uygulama sayısı Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
100 ml/da ilaçlama, yeşil aksam ilaçlaması şeklinde yapılır. Yapraklarda pas püstülleri görülür görülmez ilaçlamaya başlanmalı ve hastalığın şiddeti, iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilmelidir. - 14

Genel bilgiler

Ad Activus®
Formülasyon SC (Süspansiyon Konsantre)
Back
Armut - Armut karalekesi
Önerilen kullanım dozu
60 ml / 100 lt su
Uygulama zamanı
1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)2. Uygulama: Beyaz rozet döneminde3. Uygulama: Çiçek taç yapraklarının % 70-80'i dökülünce4. ve diğer uygulamalar: İklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.
Uygulama sayısı
-
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
28
Back
Ayva - Ayva monilyası
Önerilen kullanım dozu
60 ml / 100 L su
Uygulama zamanı
Uygulama yapılmadan önce bir yıl öncesinden ağaç üzerinde asılı kalan mumya meyveler toplanmalıdır. 1. Uygulama: Çiçeklerin %5' i açtığında, 2. Uygulama: Çiçeklerin %50'si açtığında, 3.Uygulama: Tam çiçeklenme döneminde (çiçeklerin %90-1 OO'ü açtığında) yapılmalıdır.
Uygulama sayısı
-
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
28
Back
Biber - Külleme (Leveillula Taurica)
Önerilen kullanım dozu
60 ml / da (Tarla ve Sera)
Uygulama zamanı
Uygulamalar tarla ve serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. Hastalık ve iklim koşullarının seyrine göre 10 gün ara ile uygulama tekrarlanır. Bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde ve havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda yapılmalıdır.
Uygulama sayısı
-
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
3
Back
Çilek - Külleme (Sphaerotheca macularis f.sp. fragariae)
Önerilen kullanım dozu
60 ml / da
Uygulama zamanı
1. Uygulama: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.2. Uygulama: Enfeksiyon koşulları sona erinceye kadar 10 gün ara ile ilaçlamaya devam edilir. İlaçlama programında son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilmelidir.
Uygulama sayısı
-
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
3
Back
Domates - Alternarya erken yaprak yanıklığı
Önerilen kullanım dozu
100 ml / da (Tarla)
Uygulama zamanı
Gerek fidelik gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla devam edilir.
Uygulama sayısı
-
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
3
Önerilen kullanım dozu
60 ml / da (Tarla ve Sera)
Uygulama zamanı
Uygulamalar tarla ve serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. Hastalık ve iklim koşullarının seyrine göre 10 gün ara ile uygulama tekrarlanır. Bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde ve havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda yapılmalıdır.
Uygulama sayısı
-
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
3
Back
Elma - Elma karalekesi
Önerilen kullanım dozu
60 ml / 100 lt su
Uygulama zamanı
1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde3-5 gün önce)2. Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görülünce)3. Uygulama: Çiçek taç yapraklarının % 70-80'i dökülünce4. ve diğer uygulamalar: İklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.
Uygulama sayısı
-
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
28
Önerilen kullanım dozu
40 ml / 100 lt su
Uygulama zamanı
1. Uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde2. Uygulama: Çiçek taç yapraklarının % 60-70'i dökülünce3. ve diğer uygulamalar: Hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece 12-14 gün aralıklarla devam edilir.
Uygulama sayısı
-
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
28
Back
Fındık - Külleme (Erysiphe spp.)
Önerilen kullanım dozu
60 ml / da
Uygulama zamanı
Külleme hastalığı bahçede ilk defa çıkıyorsa, belirtiler görülür görülmez uygulamaya başlanır. Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise meyve (çotanak) bağlama döneminde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları dikkate alınarak uygulamaya 14 gün ara ile devam edilir. Son uygulama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.
Uygulama sayısı
-
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
14
Back
Havuç - Külleme (Erysiphe heraclei)
Önerilen kullanım dozu
60 ml / da
Uygulama zamanı
Hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları dikkate alınarak, uygulamaya 10 gün ara ile devam edilir. Bitkinin yeşil aksamını kaplayacak şekilde, havanın serin ve rüzĝarsız olduğu zamanlarda uygulama yapılmalıdır.
Uygulama sayısı
-
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
7
Önerilen kullanım dozu
60 ml / da
Uygulama zamanı
Hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları dikkate alınarak, uygulamaya 10 gün ara ile devam edilir. Bitkinin yeşil aksamını kaplayacak şekilde, havanın serin ve rüzĝarsız olduğu zamanlarda uygulama yapılmalıdır.
Uygulama sayısı
-
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
7
Back
Hıyar - Kabakgillerde külleme (Sphaerotheca fuliginea)
Önerilen kullanım dozu
60 ml / da (Tarla ve Sera)
Uygulama zamanı
İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak 10 gün aralıklarla ilaçlamalar devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 derecenin üstünde ve orantılı nemin de % 50'nin altında olduğu zamanlarda ilaçmaya ara verilmelidir.
Uygulama sayısı
-
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
3
Önerilen kullanım dozu
60 ml / da (Tarla ve Sera)
Uygulama zamanı
İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak 10 gün aralıklarla ilaçlamalar devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 derecenin üstünde ve orantılı nemin de % 50'nin altında olduğu zamanlarda ilaçmaya ara verilmelidir.
Uygulama sayısı
-
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
3
Back
Kabak - Kabakgillerde külleme (Sphaerotheca fuliginea)
Önerilen kullanım dozu
60 ml / da (Tarla ve Sera)
Uygulama zamanı
İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak 10 gün aralıklarla ilaçlamalar devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 derecenin üstünde ve orantılı nemin de % 50'nin altında olduğu zamanlarda ilaçmaya ara verilmelidir.
Uygulama sayısı
-
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
3
Önerilen kullanım dozu
60 ml / da (Tarla ve Sera)
Uygulama zamanı
İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak 10 gün aralıklarla ilaçlamalar devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 derecenin üstünde ve orantılı nemin de % 50'nin altında olduğu zamanlarda ilaçmaya ara verilmelidir.
Uygulama sayısı
-
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
3
Back
Karanfil - Karanfil pası
Önerilen kullanım dozu
100 ml / da (Sera)
Uygulama zamanı
Çelikler üretim alanına şaşırtılmadan önce uygulamaya başlanmalı ve 10 gün ara ile uygulamalar tekrarlanmalıdır.
Uygulama sayısı
-
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
-
Back
Karpuz - Erken yaprak yanıklığı
Önerilen kullanım dozu
100 ml / da
Uygulama zamanı
Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.
Uygulama sayısı
-
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
3
Back
Kavun - Kabakgillerde külleme (Sphaerotheca fuliginea)
Önerilen kullanım dozu
60 ml / da
Uygulama zamanı
İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak 10 gün aralıklarla ilaçlamalar devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 derecenin üstünde ve orantılı nemin de % 50'nin altında olduğu zamanlarda ilaçmaya ara verilmelidir.
Uygulama sayısı
-
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
3
Önerilen kullanım dozu
60 ml / da
Uygulama zamanı
İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak 10 gün aralıklarla ilaçlamalar devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 derecenin üstünde ve orantılı nemin de % 50'nin altında olduğu zamanlarda ilaçmaya ara verilmelidir.
Uygulama sayısı
-
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
3
Back
Marul - Beyaz çürüklük
Önerilen kullanım dozu
200 ml / da
Uygulama zamanı
Bulaşık olduğu bilinen alanda, toprak uygulaması dikimdem önce, yeşil aksam uygulaması ise fidelerin şaşırtılmasından sonra yapılmalıdır. Hastalık ve iklim koşullarının seyrine göre 10 gün ara ile uygulama tekrarlanır.
Uygulama sayısı
-
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
14
Back
Nar - Kahverengi leke hastalığı (Alternaria alternata)
Önerilen kullanım dozu
60 ml / 100 lt su
Uygulama zamanı
1. Uygulama: Çiçek tomurcukları belirginleşmeye başladığında yapılır. 2. Uygulama: Taç yapraklar dökülünce yapılır. 3. Uygulama: Meyveler yarı büyüklüğe ulaşınca yapılır.
Uygulama sayısı
-
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
21
Back
Patates - Alternarya erken yaprak yanıklığı
Önerilen kullanım dozu
75 ml / da
Uygulama zamanı
Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.
Uygulama sayısı
-
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
7
Back
Patlıcan - Külleme (Leveillula Taurica)
Önerilen kullanım dozu
60 ml / da (Tarla ve Sera)
Uygulama zamanı
Uygulamalar tarla ve serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. Hastalık ve iklim koşullarının seyrine göre 10 gün ara ile uygulama tekrarlanır. Bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde ve havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda yapılmalıdır.
Uygulama sayısı
-
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
3
Back
Soğan - Soğan pası
Önerilen kullanım dozu
100 ml/da
Uygulama zamanı
ilaçlama, yeşil aksam ilaçlaması şeklinde yapılır. Yapraklarda pas püstülleri görülür görülmez ilaçlamaya başlanmalı ve hastalığın şiddeti, iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilmelidir.
Uygulama sayısı
-
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
14

Neden Activus®?

Activus®'un Etkisini Sahadan Dinleyelim!

Yukarı