BASF Agricultural Solutions Türkiye

Tarımda Sürdürülebilirlik

Çiftçi olarak, önümüzdeki 20 yıl boyunca tarımda nasıl bir değişim yaratacağınıza inanıyorsunuz?

BASF için sürdürülebilir gelişme demek, sosyal sorumluluk ve çevre koruma ile birlikte, uzun soluklu sektörel başarının bir araya getirilmesidir.

Yaklaşık 100 yıldır, çiftçilerimiz ile birlikte, en iyi sonuçları sağlayacak çözümlerin gelişimi üzerine çalışıyoruz. Bir yandan sosyal hayatın gereksinimlerini karşılamaya çalışırken, bir yandan gelecek nesiller için elinizde mevcut bulunan tarım arazilerini korumaya yönelik, verimli ve sürdürülebilir uygulamaları destekliyoruz.

Tarımda sürdürülebilirlik, mevcut kaynakları hor kullanmadan, yüksek verim ve kaliteli mahsül elde etmek demektir.


BASF olarak, uzun soluklu başarının, ancak çevresel ve toplumsal sorumluluğu yerine getirmekle mümkün olabileceğine inanıyoruz.

BASF, sürdürülebilir tarım ile küresel gıda üretimine katkıda bulunmaya devam edecektir.

Su Yönetimi

Tek bir çiftçi ne fark yaratabilir?

Gıda Güvenliği

Sağlıklı mahsül güvenli gıda

Tarım ilaçlarını dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce ambalaj üzerinde yer alan etiket bilgilerini mutlaka okuyunuz. Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanmayınız.